Văn bản chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm tra, xét duyệt công nhận danh hiệu "Đơn vị tiên tiến xuất sắc về Thể dục thể thao" và công tác Văn hoá thông tin năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:57 AM
Số kí hiệu văn bản 24/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu Kế hoạch kiểm tra, xét...

KH trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 25/02/2016 | 10:55 AM
Số kí hiệu văn bản 23/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH trọng tâm công tác tư...

KH triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:39 PM
Số kí hiệu văn bản 21/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH triển khai công tác...

KH kiểm tra hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thông tin & Truyền thông trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:37 PM
Số kí hiệu văn bản 20/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra hoạt động Văn...

KH xây dựng duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:32 PM
Số kí hiệu văn bản 15/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH xây dựng duy trì phường...

KH kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh gia súc, dịch cúm gia cầm trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:31 PM
Số kí hiệu văn bản 14/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kiểm tra, kiểm soát...

KH tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 1976 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:27 PM
Số kí hiệu văn bản 18/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH tổ chức lễ hội truyền...

KH kỷ niệm 61 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27-2-2016)

Ngày đăng 16/02/2016 | 02:25 PM
Số kí hiệu văn bản 17/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH kỷ niệm 61 năm Ngày...

KH quản lý trong lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn quận HBT năm 2016

Ngày đăng 22/01/2016 | 09:00 AM
Số kí hiệu văn bản 8/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH quản lý trong lĩnh vực...

KH công tác cải cách hành chính năm 2016 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 21/01/2016 | 10:52 AM
Số kí hiệu văn bản 5/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH công tác cải cách hành...