VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
14/2015/QĐ-UBND Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. 22/06/2015
13/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tuyên dương, khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 18/06/2015
12/2015/QĐ-UBND Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc Bãi bỏ Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 7/4/2009 của UBND Thành phố. 24/05/2015
11/2015/QĐ-UBND Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 18/05/2015
10/2015/QĐ-UBND Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 26/04/2015
11/2015/QD-UBND Về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 23/04/2015
08/2015/QĐ-UBND Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định quản lý về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội. 13/04/2015
07/2015/QĐ-UBND Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chế độ đối với lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn trong các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội. 08/04/2015
06/2015/QĐ-UBND Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội. 07/04/2015
05/2015/QĐ-UBND Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung của Thành phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước thành phố Hà Nội. 24/03/2015
04/2015/QĐ-UBND Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. 11/03/2015
03/2015/QĐ-UBND Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội. 12/02/2015
02/2015/QĐ-UBND Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 09/02/2015
98/2015/UBND-TN&MT Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2015 01/02/2015
98/2015/UBND-TN&MT Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2015 01/02/2015
01/2015/QĐ-UBND Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội. 18/01/2015
76/2014/QĐ-UBND Quyết định số 76/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 07/10/2014
03/2014/QĐ-UBND Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội. 21/01/2014
71/2013/QĐ-UBND Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. 30/12/2013
158/2013/ND-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo 11/11/2013