Cổ động tuyên truyền trên địa bàn quận Hai Bà Trưng kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Ngày đăng 02/08/2022 | 15:30  | Lượt xem: 95

Sáng ngày 26/7/2022, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) với chủ đề: “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng”.

Sáng ngày 26/7/2022, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân tuyên truyền, cổ động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) với chủ đề: “Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng”.

Đoàn xe cổ động xuất phát từ trụ sở Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận (124 Phố Huế) đi qua các tuyến phố chính trên địa bàn quận, phát thanh tuyên truyền về thực hiện chăm sóc người có công và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân quận Hai Bà Trưng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt quan tâm đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tổ chức tuyên truyền cổ động là một trong những hoạt động thiết thực nhân ngày thương binh, liệt sỹ thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC; các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” của Quận góp phần động viên, chăm lo đời sống các gia đình người có công với cách mạng.