Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 23/10/2020 | 10:51  | Lượt xem: 1733

Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021 - UBND thành phố Hà Nội triển khai Kế hoạch Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021.

Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 13/10/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2021- UBND thành phố Hà Nội về triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021.

(Chi tiết tại đây)