Dự án cải tạo, mở rộng Trường mầm non Vân Hồ
Ngày đăng 24/08/2020 | 15:27  | Lượt xem: 420

Ngày 20/8/2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác GPMB để thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Trường mầm non Vân Hồ, phường Lê Đại Hành. UBND quận Hai Bà Trưng đã giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trường mầm non Vân Hồ được UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt tại Quyết định số 3573/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Khu đất dự kiến thu hồi của Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất để thực hiện dự án với diện tích 636,9m2. Phía Tây giáp đường Nguyễn Đình Chiểu và Công viên Thống Nhất, phía Đông giáp ngõ Vân Hồ, phía Bắc và Nam giáp nhà dân sinh phường Lê Đại Hành.

Ngày 20/8/2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về thu hồi đất, điều tra khảo sát, đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác GPMB để thực hiện Dự án cải tạo, mở rộng Trường mầm non Vân Hồ, phường Lê Đại Hành. UBND quận Hai Bà Trưng đã giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, cụ thể:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu cho UBND quận trong việc ban hành Thông báo thu hồi đất; Quản lý hồ sơ sử dụng đất của tổ chức có đất bị thu hồi, thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố; Phối hợp với Đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB trình UBND quận ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận là Đơn vị trực tiếp bồi thường, GPMB; tham mưu cho UBND quận thành lập, kiện toàn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bộ phận Trường trực Hội đồng, tổ công tác GPMB; chủ trì, phối hợp với UBND phường Lê Đại Hành và các đơn vị liên quan trong công tác GPMB dự án; lập và trình tham mưu cho UBND quận ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; thực hiện trách nhiệm của Đơn vị t trực tiếp bồi thường, GPMB theo quy định tại Điều 38 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố.

- UBND phường Lê Đại Hành: Phối hợp với các phòng, ban trực thuộc quận, các đơn vị có liên quan để tổ chức thông váo trực tiếp cho đối tượng bị thu hồi đất thực hiện công tác điều tra khảo sát, đo đạc tại thực địa để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; Thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 40 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố.

Thời gian thực hiện điều tra khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trong tháng 8 năm 2020. Thời gian dự kiến di chuyển và tiếp nhận mặt bằng trong năm 2020.

Dự án cải tạo, mở rộng Trường mầm non Vân Hồ được đầu tư sẽ mang đến cho trường có cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo điều kiện dạy và học của giáo viên, học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn Quận nói chung và phường Lê Đại Hành nói riêng.