Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/07/2022 | 16:24  | Lượt xem: 63

Thực hiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND Thành phố (Kỳ họp thứ 7) và HĐND quận Hai Bà Trưng (Kỳ họp thứ 4), Tổ Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội tại quận Hai Bà Trưng và các Tổ đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định.

 Các đại biểu HĐND Thành phố thuộc Tổ đại biểu Đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên - Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng (Tổ trưởng), ông Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và bà Hồ Vân Nga - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND Thành phố. Tại hội nghị, Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri những nội dung sau: “Thông báo của Thường trực HĐND Thành phố về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo tóm tắt của UBND Thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo của UBND Thành phố trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026” đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm.

         Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã tổng hợp được 07 ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của tri đã được ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu, trả lời tại hội nghị và sẽ tiếp tục được chuyển tới UBND Thành phố, các ban ngành có liên quan để làm rõ hơn, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND quận trước kỳ họp thứ 4, 07 Tổ đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiếp xúc với đại diện cử tri tại 07 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND quận đã thông tin tới cử tri nội dung “Báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022;  Báo cáo của UBND quận trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư HĐND quận năm 2022” đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm.

         Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức đã tổng hợp được 51 ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cử tri, trong đó 11 ý kiến thuộc thẩm quyền Thành phố, 40 ý kiến thuộc thẩm quyền quận. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của tri sẽ được chuyển tới UBND Thành phố, UBND quận, các cơ quan chuyên môn có liên quan và UBND các phường theo thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.