Hội Khuyến học quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các gương tuyên truyền viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận năm 2019
Ngày đăng 10/09/2019 | 17:00  | Lượt xem: 119

Ngày 10/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng, Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các gương tuyên truyền viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận năm 2019.

Ngày 10/9/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng, Hội Khuyến học quận tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương các gương tuyên truyền viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận năm 2019.

 Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Minh - Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội; đồng chí Vũ Văn Hoạt – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh – Phó chủ tịch Thường trực UB MTTQ quận; đồng chí Trương Nho Quang – Chủ tịch Hội Khuyến học quận; đại diện lãnh đạo Quận Uỷ, Thường trực HĐND, UBND. UB MTTQ, các đồng chí BCH Hội Khuyến học quận, lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc UBND quận; trưởng, phó các Hội đoàn thể quận; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Khuyến học 20 phường và đại diện BGH lãnh đạo các trường học trên địa bàn quận, các cá nhân, các gương tuyên truyền viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận năm 2019.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Nho Quang  – Chủ tịch Hội Khuyến học quận đã phát biểu khai mạc hội nghị. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 12/4/2004 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Kết luận số 49-KL/TW về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Chỉ thị nêu rõ “Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tiếp sau đó hội nghị gặp mặt và nghe các các gương tuyên truyền viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận trình bày các kinh nghiệm hay, phương pháp làm công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở các cấp hội, với chia sẻ của các gương tuyên truyền viên giỏi thông qua các hình thức phong phú như: tiểu phẩm, thơ, ca, các bài tham luận trong không khí đầm ấm, cởi mở, giao lưu học tập kinh nghiệm , góp phần xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển.  

Cũng trong buổi gặp mặt, Hội Khuyến học quận đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND quận khen thưởng cho các cá nhân tuyên truyên viên giỏi về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận năm 2019.

                                                                       

                                                Nguyễn Như Cẩn – Phòng Văn hóa và Thông tin quận