Hội nghị báo cáo viên cấp Quận tháng 5 năm 2020
Ngày đăng 22/05/2020 | 15:41  | Lượt xem: 411

Ngày 21/5/2020, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 với nội dung Hướng dẫn tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua.

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 21/5/2020, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 với nội dung Hướng dẫn tổng hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình thời sự trong nước và quốc tế thời gian qua.

Hội nghị có sự tham dự của 170 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận; thường trực HĐND Quận; UBND Quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận; Trưởng (hoặc phó) các phòng, ban, ngành thuộc quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, tuyên giáo đảng ủy; báo cáo viên cấp cơ sở, bí thư các chi bộ dân cư thuộc Đảng bộ 20 phường; Báo cáo viên cấp cơ sở các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Báo cáo viên cấp Quận; Thành viên Tổ dư luận xã hội Quận; Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng Quận.

Tại hội nghị, PGS. TS Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã cung cấp cho hội nghị những thông tin cơ bản về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, so sánh những điểm đổi mới của dự thảo văn kiện lần này với văn kiện Đại hội nhiệm kỳ trước, hướng dẫn phương pháp, cách thức tổng hợp ý kiến đóng góp của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin về công tác chuẩn bị của Trung ương cho Đại hội XIII, đặc biệt về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Những thông tin của PGS. TS Nguyễn Viết Thông là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của quận Hai Bà Trưng, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quận trong năm 2020.