Kế hoạch của Ban thực hiện cưỡng chế quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền
Ngày đăng 25/11/2019 | 10:32  | Lượt xem: 1717

Ban thực hiện cưỡng chế quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 89/KH-BBC ngày 12/7/2019 về việc về việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 chủ sử dụng đất và có công trình tài sản trên đất tại phường Cầu Dền không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng, mở rộng ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền (giai đoạn 1: Từ phố Bạch Mai đến cổng chùa Liên Phái), quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch số 89/KH-BBC ngày 12/7/2019 của Ban thực hiện cưỡng chế quận Hai Bà Trưng về việc về việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại, thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 chủ sử dụng đất và có công trình tài sản trên đất tại phường Cầu Dền không chấp hành Quyết định thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án xây dựng, mở rộng ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền (giai đoạn 1: Từ phố Bạch Mai đến cổng chùa Liên Phái), quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)