Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)"
Ngày đăng 20/03/2020 | 15:25  | Lượt xem: 1086

Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)".

Kế hoạch số 97/KH-SVHTT-CVHCS ngày 19/3/2020 của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội và Cục Văn hóa cơ sở về tổ chức cuộc thi "Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020)".

(Xem chi tiết tại đây)