Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 thành phố Hà Nội
Ngày đăng 01/03/2020 | 14:37  | Lượt xem: 567

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 thành phố Hà Nội.

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND Thành phố về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)