Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Hai Bà Trưng đoàn kết, thống nhất cùng giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 16:43  | Lượt xem: 622

Sáng ngày 21/02/2020, tại hội trường cơ quan, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tới dự hội nghị, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có ông Nguyễn Thanh Hải - UV Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại; ông Nguyễn Tri Phương - UV Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ. Đại biểu Quận Hai Bà Trưng có ông Nguyễn Quang Trung - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo, ban Dân vận Quận ủy; các ông (bà) Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 phường.

Theo Chương trình trọng tâm công tác năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận cũng triển khai hệ thống các văn bản gồm các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn về các nhiệm vụ công tác để cơ sở thực hiện như: Chương trình trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020; các kế hoạch về tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2020; tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2020, công tác tôn giáo, công tác tuyên giáo và đối ngoại, công tác thi đua khen thưởng, công tác tham gia phòng chóng tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2020; kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2002; Hướng dẫn hoạt động ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã hướng dẫn cụ thể từng văn bản và những nội dung cơ sở cần thực hiện; đồng thời triển khai danh mục các dự án đầu tư cộng đồng năm 2020 trên địa bàn quận để MTTQ các phường triển khai thực hiện giám sát.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã phát động phong trào thi đua năm 2020 trong hệ thống MTTQ Quận. Chủ tịch ủy ban MTTQ phường Đống Mác thay mặt các phường đã hưởng ứng phong trào thi đua của Quận. Chủ tịch Ủy ban MTTQ 20 phường đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2020, phấn đấu hoàn thành nhiện vụ trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Thành phố và lãnh đạo Quận.

Phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải - UV Ban Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo - Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đánh giá các nội dung triển khai tại hội nghị đã khái quát những hoạt động của MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng trong năm 2020; đồng tình với những nội dung trên với tinh thần cộng đồng trách nhiệm với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận tổ chức triển khai thực hiện. Để đạt được mục đích đề ra, đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng cần bám sát chương trình trọng tâm công tác của MTTQ Thành phố, nhiệm vụ chính trị của quận, chương trình trọng tâm công tác MTTQ quận đã đề ra để triển khai, phân công tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong từng kế hoạch cụ thể; trong đó xác định trách nhiệm với nhiệm vụ trọng tâm là Mặt trận tham gia tuyên truyền, tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lấy kết quả hoạt động là thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, phân công tổ chức cần cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ thời gian thực hiện, kết quả có định lượng. Cần quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ thực hiện các nội dung, nhất là trong dự kiến sẽ có những thay đổi về đơn vị hành chính cấp phường, tổ dân phố và những điều chỉnh khi thực hiện Quy định 212 của ban Bí thư về tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đến cấp huyện; Quan tâm đánh giá sơ, tổng kết các nội dung ký kết phối hợp, giao ước thi đua một cách thực chất. Ủy ban MTTQ các cấp quận Hai Bà Trưng sẽ đoàn kết, thống nhất, cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.