Những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXV - Nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 21/07/2020 | 09:56  | Lượt xem: 578

(Bài tuyên truyền dành cho hệ thống thông tin cơ sở các phường)

Quận Hai Bà Trưng nằm ở phía Đông Nam nội thành Hà Nội, là trung tâm kinh tế, giao lưu hàng hoá, đầu mối hạ tầng kỹ thuật quan trọng ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Với vị trí là trung tâm của Thủ đô, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng là một trong những đảng bộ lớn của Thủ đô với 69 tổ chức cơ sở đảng, hơn 20.000 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn với những quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo của Đảng bộ; sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền; sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ­sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XXV đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện 08 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI và 03 chương trình công tác của Quận ủy, 05 nhiệm vụ chủ yếu và 02 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ quận đề ra, tạo ra bước chuyển mới trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Diện mạo của quận ngày một khởi sắc, có sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội: Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng trưởng khá đạt 13,2%/năm; các nguồn lực xã hội được huy động và phát huy hiệu quả; tổng thu ngân sách hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu kế hoạch với cơ cấu nguồn thu ngày càng bền vững, tăng 2,7 lần so với giai đoạn 2011-2015; dịch vụ, thương mại đạt tốc độ tăng trưởng cao tăng bình quân 18%/năm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư, nâng cấp với 323 dự án; quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại; trật tự đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến trong đó xử lý 3.150 biển QCRV, 3988 mái che, mái vẩy và tháo dỡ 2.930 bục bệ sai quy định; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 86,29% dân số; giữ vững chỉ tiêu 100% phường đạt chuẩn quốc gia về ý tế cơ sở giai đoạn 2016-2020; giới thiệu giải quyết việc làm cho 43.285 người; sửa chữa 220 nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành vượt chỉ tiêu giảm nghèo Thành phố giao và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV, đến tháng 9/2019 toàn quận không còn hộ nghèo và cận nghèo…; văn hoá - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có những bước phát triển mới cụ thể: đã xây dựng mới, cải tạo 122 dự án nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng 13 dự án xây dựng sân chơi và lắp đặt thiết bị thể dục thể thao, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,18%, tổ dân phố văn hóa đạt 76,82%...; giáo dục và đào tạo tiếp tục được đổi mới, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao với 64 trường phổ thông công lập với tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia 70%, 38 trường ngoài công lập, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn 88%, tỷ lệ trẻ em vào lớp 1 đạt 100%; ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, dịch vụ công trực tuyến đã triển khai đồng bộ, liên thông và đến năm 2019 đạt tỷ lệ 99,62% ở cấp quận và 99,83% ở cấp phường; quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu được tăng cường; quốc phòng - an ninh tiếp tục được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quan hệ đối ngoại, hợp tác phát triển từng bước được mở rộng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền không ngừng được nâng cao, cải cách hành chính có chuyển biến rõ rệt, chỉ số cải cách hành chính tăng từ vị trí 15/30 năm 2015 lên vị trí thứ 6/30 năm 2018.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về ”Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt việc củng cố tổ chức cơ sở đảng, gắn với giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được triển khai một cách chủ động, nhất là trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ quận.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV là tích cực và toàn diện. Đảng bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong hai năm (2018 - 2019), Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Vinh dự và tự hào, năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất.

Phát huy thành tựu đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận Hai Bà Trưng tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI của quận sẽ đạt nhiều kết quả, thành tựu rực rỡ hơn, góp phần xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng toàn diện, bền vững.