Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020
Ngày đăng 24/07/2020 | 11:12  | Lượt xem: 274

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020

Công văn số 1900/SVH&TT-QLNT ngày 22/7/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2020.

(Xem chi tiết tại đây)