Phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020)
Ngày đăng 03/02/2020 | 09:48  | Lượt xem: 598

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, niềm vui hân hoan chào mừng sự kiện trọng đại của đất nước, sáng ngày 03/02/2020, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận Hai Bà Trưng, Phòng Văn hóa và Thông tin quận tổ chức Chương trình thông tin tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước; sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhất định thắng lợi, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa;

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của mùa xuân mới, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt, Đảng bộ và nhân dân Quận Hai Bà Trưng tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tích cực hoàn thành các chỉ tiêu - kế hoạch năm 2020, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV đề ra hướng tới chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân tại chương trình

Chương trình thông tin tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam với nội dung phong phú, là hình thức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn về ý nghĩa lịch sử của các sự kiện, góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc, thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người dân, tích cực tham gia lao động, học tập xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển vững mạnh.

Đoàn xe cổ động của Quận tổ chức phát thanh lưu động trên các tuyến phố

Kết thúc chương trình, đoàn xe cổ động của Quận tổ chức phát thanh lưu động trên các tuyến phố, tuyên truyền chào mừng chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020).

Trần Diệu Linh - Phòng VH&TT quận