Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020
Ngày đăng 26/06/2020 | 17:32  | Lượt xem: 400

Sáng ngày 26/6/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Năm 2020, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 01-6 đến 30-6) với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2020; Công văn số 182/VH&TT về việc tổ chức các hoạt động về Tháng hành động PCBLGĐ và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Thời gian qua, các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được tổ chức với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, tiết kiệm, có chất lượng và hiệu quả với các nội dung như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, kiến thức, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, tìm hiểu kiến thức về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới, luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Sáng ngày 26/6/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình truyền thông hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

Chương trình với các bài tuyền truyền và các tiết mục văn nghệ với tinh thần tôn vinh ngày truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi con người.  Đây cũng là ngày thắp lên tinh thần hướng về gia đình, hướng về tổ tiên - qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị nhân văn cao quý của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của Gia đình và của Tổ quốc.