Quận Hai Bà Trưng tôn vinh những người làm công tác giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam
Ngày đăng 25/11/2019 | 11:35  | Lượt xem: 502

Ngày 22/11/ 2019, UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Tham dự hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và 20 phường. Đặc biệt là sự có mặt của các nhà sư trụ trì các chùa, các thủ từ và người trực tiếp trông coi di tích trên địa bàn quận.

Là một quận lõi của Thủ đô, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã và đang tập trung quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa do cha ông để lại. Toàn quận hiện có 51 di tích lịch sử văn hóa và 22 di tích cách mạng kháng chiến, trong đó có 22 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 12 di tích xếp hạng cấp thành phố. Chính quyền từ quận tới phường đều ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tập trung nguồn lực, tăng cường quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân cùng chung tay góp sức, tham gia công tác tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Năm 2019, công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, lễ hội truyền thống trên địa bàn quận từng bước đi vào nề nếp. Quận quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích đình Đồng Nhân; nhà khách, nhà tạo soạn chùa Viên Minh; đình Hòa Mã; đền Cơ Xá. Nhà khách chùa Hòa Mã, đường vào chùa Liên Phái đang tích cực triển khai, hoàn thiện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Nhiều di tích trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh của quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt, UBND Thành phố Hà Nội đã đề xuất Bộ VH,TT&DL, Hội đồng Di sản quốc gia, xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt quần thể di tích Đền Hai Bà Trưng, phường Đồng Nhân vào dịp kỷ niệm 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

UBND quận trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong công tác giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn .

Phát biểu nhân lễ ký niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Phó chủ tịch UBND quận Vũ Văn Hoạt nhấn mạnh: “Để bảo vệ, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trong đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ quận tới phường cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa và các văn bản pháp luật có liên quan, làm cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Thường xuyên củng cố và kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý di tích của phường, kết hợp chặt chẽ với nhà sư trụ trì, người trông coi di tích để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể và cộng đồng dân cư ở địa phương trong việc tu bổ di tích, tiếp nhận đồ thờ tự, tổ chức lễ hội, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng. Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm Ban quản lý di tích cơ sở, người trông coi trực tiếp tại di tích. Hướng dẫn người trụ trì, người được uỷ quyền trông coi di tích thực hiện việc tu bổ, tôn tạo các di tích đảm bảo đúng quy định về thủ tục xin phép, duyệt thiết kế bản vẽ, chấp thuận của các cơ quan chức năng. Nâng cao chất lượng các hoạt động lễ hội truyền thống, phát huy những giá trị văn hoá đạo đức lành mạnh, hư­ớng thiện của tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc và đời sống xã hội, tích cực thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các di tích. 

Những thành tựu đạt được trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa có sự góp phần công sức không nhỏ của những người làm công tác di sản; đó là các cán bộ lãnh đạo, các cán bộ văn hoá, đặc biệt là các nhà sư trụ trì, các thủ từ và người trông coi di tích. Nhân dịp kỷ niệm  Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, UBND Quận Hai Bà Trưng đã trao tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong công tác giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn quận.

                                                                                        Phòng VH&TT quận