Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 31/03/2021 | 15:26  | Lượt xem: 179

Cục thông tin cơ sở - Bộ thông tin truyền thông cung cấp Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công văn số 184/TTCS-TTTH ngày 30/03/2021 của Cục thông tin cơ sở - Bộ thông tin truyền thông về việc cung cấp Tài liệu tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Chi tiết tại đây)

(Tài liệu Hỏi-đáp về bầu cử)