Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Ngày đăng 04/02/2020 | 17:09  | Lượt xem: 407

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Công văn số 358/UBND-KGVX ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

(Xem chi tiết tại đây)