Tăng cường thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới các xa, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/08/2020 | 16:22  | Lượt xem: 376

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Tăng cường thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công văn số 2117/STTTT-BCVT ngày 19/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc Tăng cường thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng Bluezone tới các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)