Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/07/2020 | 14:58  | Lượt xem: 364

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công văn số 1897/STTTT-BCXBTT ngày 29/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)