Thông báo của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 11/03/2020 | 17:02  | Lượt xem: 1082

Thông báo chính thức đóng cửa, dừng hoạt động Trang thông tin điện tử hai phường Bùi Thị Xuân và Ngô Thì Nhậm

Thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND Thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức thực hiện Nghị quyết số 895/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng thông báo:

Hiện nay, phường Bùi Thị Xuân đã sáp nhập với phường Nguyễn Du và phường mới sau sáp nhập lấy tên là Nguyễn Du; phường Ngô Thì Nhậm sáp nhập với phường Phạm Đình Hổ và phường mới sau sáp nhập lấy tên là Phạm Đình Hổ.

Do vậy, Trang thông tin điện tử hai phường Bùi Thị Xuân và Ngô Thì Nhậm chính thức đóng cửa, dừng hoạt động.

Mọi thông tin liên hệ, liên quan đến Trang thông tin điện tử hai phường Bùi Thị Xuân và Ngô Thì Nhậm đề nghị tổ chức, công dân liên hệ tại Trang thông tin điện tử hai phường Nguyễn Du và Phạm Đình Hổ.

Trân trọng thông báo !