Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020
Ngày đăng 12/02/2020 | 16:00  | Lượt xem: 549

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020

Công văn số 220/STTTT-BCXBTT ngày 10/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020.

(Xem chi tiết tại đây)