Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 năm 2020 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 20/03/2020 | 11:24  | Lượt xem: 535

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề nghị Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Công văn số 335/SKH&CN-SHTT ngày 19/3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4 năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

(Xem chi tiết tại đây)