Văn hóa xã hội

Quận Hai Bà Trưng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2005 - 23/11/2017
Ngày đăng 23/11/2017 | 04:06  | View count: 391

Sáng ngày 23/11/2017, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam và gặp mặt thân mật với những người làm công tác quản lý di sản. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Quận và các phòng, ban ngành, đoàn thể, các phường, các nhà sư trụ trì, người trông coi di tích.

        Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL ấn định nhiệm vụ cho “Đông phương Bác cổ học viện” có trách nhiệm bảo tồn tất cả các cổ tích trong toàn cõi Việt Nam. Đến ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

       Trong kho tàng di sản đồ sộ của thành phố, quận Hai Bà Trưng có rất nhiều di tích lịch sử, nghệ thuật văn hoá; di sản văn hoá phi vật thể có giá trị.

       Trên địa bàn quận hiện có 35 di tích đã được xếp hạng cấp Bộ và cấp thành phố, 17 di tích Cách mạng kháng chiến và 15 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Có 9 di sản văn hoá phi vật thể được ghi vào danh mục các di sản văn hoá phi vật thể Thủ đô, trong đó có 3 di sản thuộc danh mục Di sản ưu tiên bảo vệ.

      Trong những năm qua, lãnh đạo Quận uỷ, HĐND,UBND, UBMTTQ quận hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện để các di tích được bảo tồn tôn tạo và thực sự phát huy giá trị. Công tác tuyên truyền bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá đã làm chuyển biến căn bản nhận thức của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người trụ trì, người trông coi di tích về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá. Đưa các hoạt động tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo đúng các qui định của pháp luật. Quảng bá phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của các di tích gắn với việc phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn quận.

       Theo phư­ơng châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng ngàn lư­ợt ngư­ời dân và các doanh nghiệp đã tự nguyện công đức với tấm lòng hảo tâm, cùng với kinh phí nhà nước để tu bổ tôn tạo các di tích.

        Bên cạnh công tác bảo tồn thì việc phát huy các giá trị văn hóa hết sức được coi trọng. Các lễ hội trên địa bàn quận đã được tổ chức với các hình thức văn hoá mới lành mạnh, nội dung sinh động gây nhiều ấn tư­ợng, khai thác được nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian, đảm bảo được tính cổ truyền của dân tộc, tạo đư­ợc không khí sôi nổi phấn khởi, góp phần giáo dục truyền thống và nâng cao lòng tự hào dân tộc của nhân dân. Nhiều di tích đã trở thành điểm tham quan thường xuyên của du khách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và quận Hai Bà Trưng như cụm di tích đền thờ Hai Bà Trưng, chùa Đức Viên, chùa Liên Phái, chùa Vân Hồ, chùa Quỳnh, Hộ Quốc, Hưng Ký, đình Đền Đông Hạ, đình Vĩnh Tuy Đoài.

       Nhân buổi lễ kỷ niệm, UBND Quận Hai Bà Trưng đã tặng giấy khen cho 14 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác gìn giữ, bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn Quận.

                                                                                                                   Phòng Văn hóa và Thông tin quận