Văn hóa xã hội

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
Ngày đăng 29/12/2017 | 05:35  | View count: 1708

Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND quận, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo là thành viên của Ban chỉ đạo phong trào. Đại biểu phường có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí đại diện các đoàn thể phường và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của đại diện các tập thể và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị.

      Chiều ngày 28/12/2017, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tới dự Hội nghị có các đồng chí trong thường vụ Quận ủy, các đồng chí lãnh đạo UBND quận, các đồng chí trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo là thành viên của Ban chỉ đạo phong trào. Đại biểu phường có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, các đồng chí đại diện các đoàn thể phường và đặc biệt là sự có mặt đông đủ của đại diện các tập thể và các cá nhân được tuyên dương khen thưởng tại Hội nghị.

      Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Quận uỷ, UBND, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ngành, đoàn thể và sự chủ động triển khai thực hiện kế hoạch của các phường, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận Hai Bà Trưng đã đạt được kết quả tốt đẹp. Các đơn vị thành viên BCĐ phong trào của quận đã chủ động và rõ vai trò hơn trong công tác triển khai, phối hợp hoạt động với cơ sở. Các phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về nội dung của Phong trào cũng như các tiêu chí văn hoá với nhiều hình thức phong phú. Hệ thống sổ sách, việc triển khai đăng ký cũng như việc bình xét các tiêu chí văn hoá đã đi vào nề nếp và thực chất hơn. Việc xây dựng mô hình văn hoá được quan tâm, tiếp tục bám sát các tiêu chí do Thành phố ban hành. Ban chỉ đạo các phường, các cơ quan đơn vị, trường học, các chợ, các cơ sở thờ tự, tôn giáo đã tập trung củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình văn hoá: gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hoá, đơn vị văn hóa, nhà chùa tinh tiến, xứ họ đạo tiên tiến, tạo được lòng tin và sự phấn khởi trong nhân dân.

      Phong trào đã định hướng thống nhất cho các hoạt động, các cuộc vận động, các phong trào văn hóa phát triển với tác động rộng và sâu sắc hơn. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” bao trùm nhiều lĩnh vực, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của toàn dân, đã góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư. Tạo được sự đồng thuận cao giữa chính quyền và nhân dân trong quá trình triển khai, thực hiện Phong trào. Những nội dung phấn đấu xây dựng đời sống văn hoá của phong trào đã mang lại sự ổn định, xây dựng môi trường sống thân thiện, giảm bớt các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống đạo đức và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Công tác chăm lo sức khỏe nhân dân đ­ược coi trọng, tập trung tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong phong trào:" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo VSMT, VS ATTP, chủ động phòng chống các dịch bệnh. Nhân dân trong quận đã tích cực h­ưởng ứng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo phụng d­ưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ, động viên các thư­ơng binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, ng­ười có công với cách mạng v­ượt khó khăn.

          Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của UBND Quận Hai Bà Trưng biểu dương khen thưởng 47 tập thể xuất sắc, 16 tập thể tốt, 43 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng năm 2017; công nhận và khen thưởng cho 415 tổ dân phố văn hóa 03 năm (2015- 2017); công nhận danh hiệu “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đối với 85 tập thể trên địa bàn quận.

        Kết thúc năm 2017, bước vào năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Đảng bộ và chính quyền Quận Hai Bà Trưng (1961- 2018),  Ban chỉ đạo quận và các phường, cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, chất lượng, nội dung để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

                                                                                Nguyễn Thị Xuân Thư- Phòng Văn hóa và Thông tin quận