Cải cách hành chính, tư pháp

Ủy ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn hóa và Thông tin năm 2018
Ngày đăng 12/04/2018 | 05:22

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2018, Ngày 10/4/2018, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa và Thông tin.

       Tham dự lớp bồi dưỡng có tập huấn cho 133 cán bộ bao gồm: thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá - Thông tin quận, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể; thành viên ban biên tập, tổ biên tập, cộng tác viên viết tin, bài trên Cổng giao tiếp điện tử quận; cán bộ phòng Văn hoá và Thông tin quận; đồng chí Phó chủ tịch UBND phụ trách khối văn xã, Trưởng Công an phường, cán bộ VHTT, thành viên tổ kiểm tra liên ngành văn hoá – thông tin 20 phường.

     Buổi sáng, đồng chí Đặng Đức Hưng – Phó Chánh thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao trao đổi nội dung nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo theo Nghị định số 103//2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. 

     Buổi chiều, đồng chí Phan Kiền – giảng viên Khoa Báo chí, trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn tập huấn  kĩ năng viết tin, bài đăng trên Cổng giao tiếp điện tử quận. Nội dung tập huấn rất bổ ích, giảng viên truyền đạt những kiến thức, nguyên tắc cơ bản viết tin, bài… qua đó, nâng cao chất lượng thông tin đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử của Quận.

     Các  học viên lớp tập huấn đã nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học và tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn.  

                                                                                        Lê Thanh Nga - Phòng Văn hóa và Thông tin Quận