Cải cách hành chính, tư pháp

Ban chỉ đạo BHXH, BHYT và Tổ liên ngành thu nợ quận Hai Bà Trưng họp sơ kết công tác Quý I, triển khai phương hướng Quý II/2018.
Ngày đăng 17/04/2018 | 10:46

Ngày 12/4/2018, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT quận Hai Bà Trưng, Tổ liên ngành thu nợ quận Hai Bà Trưng đã họp đánh giá tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 3 tháng đầu năm 2018; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và các tháng tiếp theo. Buổi họp do đồng chí Vũ Văn Hoạt, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì; các đồng chỉ trưởng phòng, ban, ngành - thành viên Ban chỉ đạo và Tổ liên ngành thu nợ quận.

         Tại cuộc họp, đồng chí chủ trì hội nghị đã công bố 02 quyết định kiện toàn gồm: Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 26/3/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; Quyết định số 674, ngày 26/3/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn Tổ liên ngành thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

           Đồng chí Phó Giám đốc điều hành BHXH quận đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT 3 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và các tháng tiếp theo. Theo đó, phát huy các kết quả đã đạt đươc trong năm 2017, ngay từ các tháng đầu năm, bám sát các nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND quận về việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018, BHXH quận đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm từ năm 2018 đến năm 2020.

          Căn cứ kế hoạch, ngay từ những tháng đầu năm BHXH quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu nợ BHYT, BHXH, đôn đốc thu nợ khai thác phát triển đối tượng, giám định kiểm soát quỹ BHYT, công tác tuyên truyền  cụ thể kết quả đạt được trong quý I/2018 như sau:

       + Số tiền nợ  BHXH làm cơ sở tính lãi còn 111.4 tỷ đồng, giảm 18.5% so với cùng kỳ năm 2017;

       + Số thu BHXH, BHYT đạt 656,6 tỷ đồng, tăng 18,6%, so với cùng kỳ năm 2017;

       + Khai thác, phát triển mới được 258 đơn vị (nâng tổng số đơn vị BHXH quận đang quản lý lên 5.611 đơn vị) với 136.088 lao động;

       + Chi phí KCB BHYT là 2.9 tỷ đồng với 1.683 lượt khám chữa bệnh;

+ Tham mưu UBND quận tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận năm 2018, tham mưu UBND quận; ban hành văn bản chỉ đạo UBND 20 phường, Bưu điện Trung tâm 6, BHXH quận phối hợp chặt chẽ trong việc trả thẻ BHYT cấp lại theo mã số của đối tượng trẻ em, hộ gia đình và hưu trí đảm bảo đến tay đối tượng kip thời.

              Mặc dù, kết quả tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng tăng cao so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên,còn một số nhóm đối tượng tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT thấp so với thực tế như: Khối doanh nghiệp mới tham gia được hơn 60 % so tổng số DN thực tế (còn khoảng hơn 5000 doanh nghiệp chưa tham gia); một số trường Đại học có tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT dưới 90% như Viện Đại học mở Hà Nội, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế KT công nghiệp; còn trên 70 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chưa tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động; tỷ lệ nợ các tháng đầu năm tăng cao hơn so với tháng 12/2017.

            Trong cuộc họp, đồng chí chủ trì đã chỉ rõ để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn năm 2018, sự vào cuộc của chính quyền địa phương là có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đã đưa các ý kiến đóng góp rất cụ thể, báo cáo và đề xuất các biện pháp đã đang và sẽ phối hợp trong thời gian tới.

              Kết luận buổi họp đồng chí Phó chủ tịch UBND quận đã đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên ban chỉ đao tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong quý II/2018 và các tháng tiếp theo như sau:

         - Tập trung tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thuộc các nhóm là doanh nghiệp, cụ thể:  tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHYT, tập trung tuyên truyền, phổ biến những quy định tại Điều 214, 215, 216 của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của quận.

         - Tập trung tuyên truyền phát triển đối tham gia BHXH tự nguyện và BHYT HGĐ. Phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ quận ký hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT nhằm mở rộng các điểm thu BHXH, BHYT.

        - Tập trung phân loại nợ BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch đốc thu của Tổ liên ngành thu nợ quận, trong đó hàng tháng sẽ xây dựng lịch đốc thu từ 15 đến 20 đơn vị nợ.   

        - T iến hành thanh tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị nợ đọng kéo dài, ra quyết đinh xử phạt. Trường hợp các đơn vị vi phạm Điều 214, 216 của Bộ Luật Hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định của Pháp luật.

        -  Kiểm tra giám sát đối với các cơ sở KCB BHYT gia tăng chi phí bất thường,việc chỉ định thuốc, DVKT, chỉ định bệnh nhân rộng rãi, chưa hợp lý ... yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc rà soát, chỉ định thuốc, DVYT hợp lý, đảm bảo chất lượng điều trị, tiết kiệm giảm chi phí theo chỉ đạo của UBND quận.

        - T ổ chức các hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các doanh nghiệp, tập trung vào đơn vị có số lượng từ 10 lao động trở lên, các đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT để chủ sử dụng lao động nhận thức rõ trách nhiệm đối với người lao động, từ đó tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đối thoại chính sách BHXH, BHYT với các doanh nghiệp nợ (Trong Quý II/2018 tổ chức 02 hội nghị).

                                                                               BHXH quận Hai Bà Trưng