Cải cách hành chính, tư pháp

Quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Nghị định số 139/NĐ-CP/ ngày 18/8/2017 của Chính phủ
Ngày đăng 03/07/2018 | 02:40

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi tập huấn về Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước và Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Giảng viên của lớp tập huấn là bà Nguyễn Bích Thủy- Phó trưởng phòng Xử lý vi phạm hành chính- Sở Tư pháp Hà Nội.

         Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm mục đích giúp cho cán bộ, công chức của các phòng, ban, ngành, UBND các phường, thuộc quận hiểu rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; phục hồi danh dự; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao); kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, công chức của các phòng, ban, ngành, UBND các phường, thuộc quận nâng cao tinh thần trách  nhiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc, nâng cao  hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

                                                          Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp Quận