VĂN PHÒNG HĐND & UBND VĂN PHÒNG HĐND & UBND

Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng theo tiêu chuẩn TCVN ISO:9001:2000

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 163
Quy chế làm việc của Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng xem chi tiết văn bản: tại đây

Vị trí, chức năng Văn phòng HĐND-UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 196
Văn phòng HĐND&UBND quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND về hoạt động của HĐND, UBND, tham mưu cho chủ tịch UBND quận về chỉ đạo, điều hành...