XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP QUỐC GIA QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN HAI BÀ TRƯNG XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP QUỐC GIA QUẦN THỂ DI TÍCH ĐỀN HAI BÀ TRƯNG

Đề cương tuyên truyền

Ngày đăng 07/01/2020 | 16:42  | Lượt xem: 688
Kỷ niệm 1980 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống Kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:05  | Lượt xem: 459
Kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng