Công văn số 1516/UBND-NC ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng
Ngày đăng 29/05/2024 | 16:05  | Lượt xem: 259

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng.

Công văn số 1516/UBND-NC ngày 16/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố trong mùa nắng nóng.

(Chi tiết tại đây)

Nội dung khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh

(Chi tiết tại đây)