Công văn số 716/UBND-CAQ ngày 22/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải các công trình vi phạm về PCCC&CNCH trên Cổng thông tin điện tử quận
Ngày đăng 23/05/2023 | 11:04  | Lượt xem: 74

UBND quận Hai Bà Trưng đăng tải các công trình vi phạm về PCCC&CNCH trên Cổng thông tin điện tử quận

Công văn số 716/UBND-CAQ ngày 22/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc đăng tải các công trình vi phạm về PCCC&CNCH trên Cổng thông tin điện tử quận.

(Chi tiết tại đây)