Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực tập phương án tại các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 19/05/2023 | 15:08  | Lượt xem: 56

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực tập phương án tại các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và thực tập phương án tại các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)