Quận Hai Bà Trưng triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Ngày đăng 26/10/2023 | 16:06  | Lượt xem: 1225

Ngày 26/10/2023, tại trụ sở số 33 Đại Cồ Việt, UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí Thư quận ủy - Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/QU, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng về việc lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024, ngày 26/10/2023, UBND Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí Thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có các ông, bà trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận và Hội đồng nghĩa vụ của các đơn vị dân quân tự vệ.

 Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã cơ bản nhất trí kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đồng thời nhấn mạnh làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm chỉ tiêu UBND Thành phố giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Phát huy vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là cơ quan thường trực (Ban chỉ huy quân sự cấp Quận), nhằm tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức, của đội ngũ cán bộ các cấp từ quận đến cơ sở, các địa bàn dân cư, tổ dân phố, bảo đảm nắm chắc và cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình, tiêu chuẩn, chất lượng công dân nhập ngũ.

2. Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp thường xuyên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; nhất là công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp Quận đối với cơ sở. Các thành viên Hội đồng NVQS được phân công phụ trách các phường, chủ động bố trí thời gian đi cơ sở kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc xét duyệt, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức thực hiện sơ tuyển, khám tuyển, nhận lệnh và tổ chức giao nhận quân, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của UBND Quận giao.

3. Đối với UBND 18 phường triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch, quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của UBND Quận; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Quận ủy, UBND Quận về chất lượng và chỉ tiêu giao quân.

Hội đồng NVQS 18 phường xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ tuyển chính trị về tuổi đời, đạo đức, văn hóa, sơ tuyển sức khỏe cho các đối tượng là công dân thuộc diện thực hiện NVQS trên địa bàn phường quản lý theo đúng quy trình trong công tác tuyển quân. Chịu trách nhiệm về chất lượng số công dân được điều động khám sức khỏe NVQS ở Quận.

4. Hội đồng NVQS 18 phường tổng hợp toàn bộ danh sách theo đúng hướng dẫn của Ban CHQS Quận, báo cáo toàn bộ danh sách về Hội đồng NVQS Quận (qua cơ quan thường trực Ban CHQS Quận) trước khi phường tổ chức sơ tuyển về chính trị.

5.Tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; có biện pháp nâng cao chất lượng sơ tuyển, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức; văn hóa; sức khỏe; chính sách miễn, tạm hoãn gọi nhập ngũ, phấn đấu không có công dân bị loại trả do không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

6. Trong công tác khám tuyển NVQS, coi trọng việc lựa chọn thành phần khám tuyển, trong đó lựa chọn các bác sĩ có trình độ, năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn, phẩm chất tốt để thành lập Hội đồng khám tuyển NVQS. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho các thành phần tham gia khám tuyển nắm chắc nội dung các quy định, bảo đảm đầy đủ, chu đáo trước khi khám tuyển; tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình.

7. Các cơ quan, nhất là Ban chỉ huy quân sự Quận, Công an Quận cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức rà soát chất lượng chính trị nam thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định không để các phần tử xấu lọt vào hàng ngũ công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân trong công tác quản lý, nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng của các công dân; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời để các cháu yên tâm công tác.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp Đảng ủy Quân sự Quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có nguồn nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, lựa chọn những nam công dân tiêu biểu, bồi dưỡng nhận thức về đảng. Tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy mở lớp nhận thức về Đảng.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, góp phần thống nhất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công bằng, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.