Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ
Ngày đăng 26/03/2024 | 08:34  | Lượt xem: 211

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Công văn số 756/UBND-KSTTHC ngày 20/3/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)

Thông báo kết luận số 96/TB-VPCP ngày 13/3/2024 của Văn phòng Chính phủ.

(Chi tiết tại đây)