Tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/06/2024 | 15:40  | Lượt xem: 304

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đề nghị tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công văn số 1902/STP-PBGDPL ngày 13/6/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền video hướng dẫn cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)