an ninh quốc phòng

Hội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2018
Ngày đăng 04/09/2018 | 11:25

Ngày 23/8/2018, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, số 33 Đại Cồ Việt, được sự đồng ý của Quận Uỷ UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2018.

          Đến dự hội  nghị có đồng chí Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đại diễn tập Quận; đồng chí Cáp Sĩ Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Quận, Phó Ban chỉ đạo diễn tập Quận; đồng chí Đinh Huy Hoàng – Trưởng Công an Quận, Phó Ban chỉ đạo diễn tập Quận; đồng chí Phạm Hồng Chung – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận, Phó Ban chỉ đạo diễn tập Quận. đại biểu đại diện lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQ, lãnh đạo các phòng, ngành, các hội đoàn thể trong Quận; các đồng chí Đại biểu đại diện Bộ tư lệnh Thủ đô; Các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ. Công an và chỉ huy Quân sự các phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2018.

          Công tác tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Thông qua diễn tập nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy và chính quyền cơ sở về trách nhiệm, năng lực điều hành thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, vận dụng linh hoạt từng nội dung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập Quận. Từ đó, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận.

          Hội nghị đã Nghe đồng chí Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, Trưởng Ban chỉ đại diễn tập Quận phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí khẳng định kết quả tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2018 của quận Hai Bà trưng đã thành công tốt đẹp, thực hiện tốt Chỉ thị số 07-CT/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X)” về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” gắn với quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới”, đồng thời đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh trong những năm tới.

          Tại Hội nghị Văn phòng HĐND&UBND Quận đã công bố Quyết Định của Chủ tịch UBND Quận khen thưởng cho 09 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường năm 2018.

                                                                        Nguyễn Như Cẩn

                                                 Phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng