an ninh quốc phòng

Phường Trương Định tổ chức Đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17
Ngày đăng 10/04/2019 | 09:05

Ngày 07 tháng 4 năm 2019, Ban chỉ huy quân sự phường Trương Định tổ chức Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho các đối tượng nam thanh niên độ tuổi 17 năm 2019.

Nhằm quản lý chắc nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, là cơ sở đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn lực thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chỉ tiêu quân số, Hội đồng NVQS phường tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự tới từng địa bàn dân cư, tổ dân phố, từng gia đình nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình thanh niên về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Ban chỉ huy quân sự phường tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về chiều cao, cân nặng… các thanh niên. Buổi đăng ký đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và kế hoạch của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và phường.

 

Thanh niên phường Trương Định hăng hái tham gia Đăng ký nghĩa vụ lần đầu tuổi 17

Do có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác đăng ký được tiến hành nhanh gọn, đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và quân số, trong đợt khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 lần này phường Trương Định có 82/95 thanh niên tham gia, đạt 86%.

                                                    Nguyễn Hạnh - UBND phường Trương Định