an ninh quốc phòng

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật quốc phòng năm 2018 cho cán bộ chủ chốt của quận
Ngày đăng 28/06/2019 | 15:57

Ngày 27/6/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tập huấn Luật quốc phòng năm 2018; các nghị định, thông tư, văn bản qui phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng năm 2018.

Tham dự buổi tập huấn có đồng chí  Nguyễn Văn Nam  - Thành ủy viên, Bí thư Quận uỷ Hai Bà Trưng; đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Cáp Sĩ Phong - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Phạm Hồng Chung - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quận sự Quận; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Đào Văn Đệ - Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật quân sự Học viện chính trị Quốc phòng, giảng viên lớp tập huấn; cùng dự có các đồng chí trong thường trực Quận ủy, HĐND, UBND, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận; các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban MTTQ, chỉ huy trưởng BCH quân sự và trưởng công an 20 phường tham gia tập huấn.

Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Cáp Sĩ Phong - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận nêu rõ mục đích buổi tập huấn Luật quốc phòng năm 2018 nhằm nâng cao ý thức, nhận thức và trách nhiệm đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp CNH - HĐH, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Đào Văn Đệ - Phó chủ nhiệm khoa Nghệ thuật quân sự Học viện chính trị Quốc phòng,  giảng viên lớp tập huấn trình bày toàn văn Luật quốc phòng năm 2018 với 07 chương, 40 điều được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; các nghị định, thông tư, văn bản qui phạm pháp luật qui định và hướng dẫn thi hành Luật quốc phòng năm 2018.

Buổi tập huấn huấn Luật quốc phòng năm 2018 cho cán bộ chủ chốt của quận được tổ chức thành công tốt đẹp. 

Nguyễn Như Cẩn - Phòng VH&TT quận