ban quản lý chợ đồng tâm

Ban Quản lý chợ Đồng Tâm

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 626
Ban Quản lý chợ Đồng Tâm Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản...