Ban quản lý chợ hôm đức viên

Ban Quản lý chợ Hôm
Ngày đăng 08/06/2014 | 00:00  | View count: 737


Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau:

+ Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản lý chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Nội quy phải được thông báo, niêm yết rõ ràng công khai tại chợ để các thương nhân, mọingười có liên quan biết và thực hiện. Quy chế quản lý chợ phải được phổ biến và quán triệt cho các cán bộ trực tiếp điều hành, đảm bảo thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là những nội dung liên quan đến an toàn, trật tự, vệ sinh của chợ.
+ Tiếp nhận và giải quyết đơn xin vào buôn bán, làm dich vụ tài chợ của các thương nhân, Ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của Pháp luật
+ Xác nhận về địa điểm kinh doanh, ngành hàng kinh doanh cho thương thân tại chợ, để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp ĐKKD theo quy định của Pháp luật.
+ Sắp xếp nơi mua bán hàng, nơi hoạt động dịch vu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh, văn minh thương nghiệp theo đúng phương án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của chợ, lập kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện việc sửa chữa, xây dựng, đúng các quy định của Pháp luật, nhằm tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, đảm bảo, hoạt động của chợ an toàn, văn minh hiệu quả, đặc biệt đối với công tác phòng cháy chữa cháy.
+ Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thương nhân kinh doanh tại chợ thực hiện đúng quy định của Nhà nước về kinh doanh thương mại và dịch vụ nội quy, quy chế quản lý chợ.
+ Hồ sơ cơ quan thực hiện Luật thế hỗ trợ lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế chống các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và các hành vi giận lận thương mại khác tại chợ.
+ Tổ chức thống kê lưu lượng hàng hoá lưu thông qua ch, tình hình biến động thị trường và giá cả trên địa bàn chợ, báo cáo số liệu cho Sở thương mại UBND Quận, huyện và các cơ quan chức năng khác theo quy định.
+ Tổ chức các dịch vụ phục vụ cho sự hoạt động của chợ như : dịch vụ thông tin, quảng cáo, cho thuê phương tiện, dụng cụ bán hàng, trông giữ phương tiện đi lại, bảo vệ hàng hoá qua đêm, dịch vụ vui chơi giải trí, tắm gội, vệ sinh, y tế… tại chợ.

Doanh nghiệp kinh doanh chợ được kinh doanh các ngành nghề theo đăng ký kinh doanh được cấp

Địa chỉ liên hệ

Trưởng ban: Nguyễn Thị Phương Cúc

Điện thoại:0439431430
Phó ban: Nguyễn Đức Trung