Ban quản lý đầu tư xây dựng

Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 2019
Ngày đăng 23/01/2019 | 10:15  | View count: 1080

Chiều ngày 22/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 201. Đồng chí Nguyễn Quang Trung – Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị.

       Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Chủ tịch UBND 20 phường.

       Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung – Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận đã quán triệt các nội dung quan trọng hội nghị cần triển khai và tổ chức thực hiện đối với công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư trong năm 2019. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Khánh – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận triển khai các Kế hoạch và các văn bản của UBND quận về công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý và sử dụng đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường khác ngoài đất và các hoạt động có ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn quận năm 2019. Đồng chí Nghiêm Hải Thịnh - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận trình bày kế hoạch  tiến độ thực hiện GPMB thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II ( đoạn từ  cầu Mai Động  – ngã tư Vọng ) và các dự án GPMB khác thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; đồng chí Lê Văn Bắc – Trưởng phòng KH-TC quận trình bày văn bản số 87/UBND-TCKH ngày 22/01/2019 của UBND quận về việc đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 2019.

       Kết thúc hội nghị, Nguyễn Quang Trung  – Phó Chủ tịch UBND Quận phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn và chủ tịch UBND 20 phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND quận. Đồng chí yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các nội dụng đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, phấn đấu hoàn thành các công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

                                                                                                                                               Nguyễn Như Cẩn