CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CÁC CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN

Thông tin về các hộ kinh doanh thực hiện tự công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 02/11/2022 | 15:42  | Lượt xem: 430
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng công bố thông tin của các hộ kinh doanh thực hiện tự công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương.

Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận năm 2022

Ngày đăng 30/09/2022 | 09:10  | Lượt xem: 637
Phòng Văn hóa và Thông tin công khai Danh sách các cơ sở kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn quận năm 2022.

Danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tính đến 29/7/2022

Ngày đăng 15/08/2022 | 09:05  | Lượt xem: 545
Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng tổng hợp Danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tính đến 29/7/2022.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 29/07/2022 | 03:35  | Lượt xem: 331
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng công bố thông tin của các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 26/05/2022 | 04:25  | Lượt xem: 1961
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự thực hiện công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 07/01/2022 | 10:06  | Lượt xem: 404
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh tự thực hiện công bố sản phẩm lĩnh vực Công thương

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 05/01/2022 | 09:58  | Lượt xem: 358
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

Thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm

Ngày đăng 05/01/2022 | 09:55  | Lượt xem: 368
Phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng thông tin về các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm tự công bố sản phẩm lĩnh vực Nông lâm thủy sản.

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 14/07/2021 | 10:10  | Lượt xem: 404
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 10/11/2020 | 03:30  | Lượt xem: 2176
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 21/10/2019 | 02:30  | Lượt xem: 530
Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng cung cấp Danh sách các điểm được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và dịch vụ Trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Quận...