các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận

Tình hình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng ( tính đến tháng 12/2018)

Ngày đăng 04/12/2018 | 10:07 AM
Tình hình cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện hoạt động kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng ( tính đến tháng 12/2018)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TÍNH ĐẾN THÁNG 3/2018

Ngày đăng 11/04/2018 | 09:52 AM
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Ngày đăng 29/09/2017 | 09:37 AM
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH INTERNET VÀ DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG

Danh sách cấp đăng kí kinh doanh tháng 7+8+9/2016, phường Cầu Dền

Ngày đăng 01/11/2016 | 09:35 AM
Xem chi tiết tại đây

Danh sách cấp đăng kí kinh doanh tháng 7+8+9/2016, phường Lê Đại Hành

Ngày đăng 19/10/2016 | 10:39 AM
Xem chi tiết tại đây

Danh sách cấp đăng kí kinh doanh tháng 7+8+9/2016, phường Nguyễn Du

Ngày đăng 19/10/2016 | 09:42 AM
Xem chi tiết tại đây

Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 9

Ngày đăng 29/09/2015 | 12:00 AM
Phường Vĩnh Tuy tại đây Phường Minh Khai tại đây Phường Trương Định tại đây Phường Đồng Tâm tại đây Phường Bạch Mai tại đây Phường Cầu Dền tại đây Phường Quỳnh Mai tại đây...

Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 8

Ngày đăng 24/09/2015 | 12:00 AM
Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 8 phường Nguyễn Du Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 8 phường Đồng Nhân Danh sách đăng ký kinh doanh tháng 8 phường Lê Đại Hành ...

Đăng ký kinh doanh tháng 4 năm 2015

Ngày đăng 11/05/2015 | 12:00 AM
xem chi tiết văn bản tại đây

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00 AM
1. Phạm Đình Hổ: STT ...