các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận

Danh sách các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao

Ngày đăng 21/01/2015 | 12:00 AM
1. Phạm Đình Hổ: STT Tên cơ sở ...

Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch

Ngày đăng 12/01/2015 | 12:00 AM
1. Quỳnh Mai: STT ...

Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ băng đĩa

Ngày đăng 12/01/2015 | 12:00 AM
1. Quỳnh Mai: STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách ca nhạc phòng trà

Ngày đăng 09/01/2015 | 12:00 AM
1. Phạm Đình Hổ: STT Tên chủ kinh doanh Địa chỉ kinh doanh Tên cơ sở ...

Danh sách cơ sở kinh doanh sách báo và xuất bản

Ngày đăng 09/01/2015 | 12:00 AM
1. Phạm Đình Hổ : 1 Nhà xuất bản Phụ nữ ...

Danh sách các đại lý kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngày đăng 06/01/2015 | 12:00 AM
1. Phạm Đình Hổ: STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách các cơ sở in ấn và gia công sau in

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00 AM
1. Lê Đại Hành : STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách cơ sở photocopy

Ngày đăng 05/01/2015 | 12:00 AM
1. Quỳnh Mai : STT Tên chủ kinh doanh ...

Danh sách các đại lý kinh doanh internet của Quận

Ngày đăng 31/12/2014 | 12:00 AM
1. Quỳnh Mai : STT Tên chủ kinh doanh ...