văn bản mới ban hành

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng phát hành Tờ gấp tuyên truyền " Một số điều cần biết về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"
Ngày đăng 12/09/2016 | 16:13

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng phát hành

Tờ gấp tuyên truyền " Một số điều cần biết về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015"

          Đầu tháng 9/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng phát hành Tờ gấp tuyên truyền  "Một số điều cần biết về Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015" tới hơn 80.000 hộ dân trên địa bàn quận.

                                                                                                                    Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp