văn bản mới ban hành

Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin
Ngày đăng 27/09/2016 | 15:12

Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, bên cạnh việc chú trọng phát triển hạ tầng các lĩnh vực, thành phố Hà Nội đang tập trung phát triển hạ tầng về công nghệ thông tin.

           Đến nay, thành phố đã phê duyệt các quy hoạch phát triển công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030 và Quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Phát triển hạ tầng mạng CNTT gắn với các yêu cầu của cơ quan chính quyền trong quản lý đô thị văn minh hiện đại (quản lý, điều hành giao thông, trật tự xã hội…), đáp ứng nhu cầu của người dân trong sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ viễn thông bằng các công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng. Tích hợp các hệ thống thông tin, tạo lập môi trường mạng rộng khắp phục vụ đa số các hoạt động của các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô vào năm 2020, xây dựng thành phố Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp CNTT của cả nước, từng bước trở thành trung tâm mạnh về công nghiệp phần mềm, nội dung số và công nghiệp phần cứng trong khu vực; đưa ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tỷ trọng cao vào cơ cấu kinh tế của Hà Nội.
 
           Cùng với đó, 100% các quận, huyện, thị xã được phủ sóng điện thoại di động với khoảng 11,8 triệu thuê bao (gồm cả thuê bao di động trả trước và trả sau), có 6.448 trạm thu phát sóng thông tin di động của các doanh nghiệp và một số trạm đang triển khai mạng thông tin di động thế hệ thứ 4 (mạng 4G) trên địa bàn thành phố; có khoảng 4,4 triệu thuê bao internet băng rộng và 1,2 triệu thuê bao truyền hình cáp, trên 750 nghìn thuê bao điện thoại cố định.
 
          Triển khai "Đề án số hóa phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội", Trung tâm Truyền dẫn phát sóng và cột ăngten cao 250m của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; đang triển khai xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng tại 14 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng; tích cực triển khai Dự án chuyển đổi công nghệ số hóa sản xuất - phát sóng truyền hình. Triển khai công tác lắp đặt, hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.
 
            Trên địa bàn thành phố cũng duy trì 60 công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung, với tổng chiều dài tuyến quản lý trên 198km. Tổ chức kiểm tra, kiểm đếm được trên 1.130km cáp đã lắp đặt, sử dụng tại các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung trên địa bàn thành phố.
 
             Thành phố cũng đã đưa vào sử dụng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin xử lý khắc phục sự cố về các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Triển khai thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố, đến nay đã thực hiện thanh thải, sắp xếp và bó gọn trên 75 tuyến phố theo đúng kế hoạch.
 
           Đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước, các thành phần cơ bản của chính quyền điện tử Thủ đô như Mạng tin học diện rộng WAN đã kết nối đến 100% các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; 584 xã, phường, thị trấn. Hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị cũng bước đầu hoàn thiện để triển khai ứng dụng CNTT, phục vụ tác nghiệp, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị. 100% các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa điện tử; thiết lập hệ thống thư điện tử công vụ cho 100% công chức và viên chức để trao đổi, giải quyết công việc. 100% các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cũng đã có trang, cổng thông tin điện tử, cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 2 và 295 dịch vụ công mức độ 3 và 4, trong đó có những dịch vụ công đạt tỷ lệ giao dịch trực tuyến từ 70-80%.
 
            Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng đồng bộ, hiện đại và ứng dụng CNTT tiên tiến đáp ứng yêu cầu của dịch vụ đô thị thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông hiện đại và chia sẻ, sử dụng chung cơ sở kinh tế - xã hội của Thành phố; triển khai thực hiện trên 3 nội dung: Xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử; xây dựng hạ tầng viễn thông băng thông rộng; phát triển băng thông rộng trên di động và cáp quang.
 

Việt Hà - Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội