văn bản mới ban hành

Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự
Ngày đăng 28/09/2016 | 14:27

         

         Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng dân sự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, ngày 28/9/2016, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Bộ Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự. 

        Tham gia hội nghị có trên 300 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND 20 phường; công chức Tư pháp - hộ tịch; Tổ trưởng tổ hòa giải các phường.

         Các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Dân sự- Kinh tế- Bộ Tư pháp truyền đạt và phân tích sâu những điểm mới của Bộ Luật Dân sự và Luật Tố tụng dân sự. 

Qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã giúp các đại biểu  nắm được những nội dung mới của Bộ Luật Dân sự và Bộ Luật Tố tụng dân sự, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giúp người dân biết và chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

                                                                        Nguyễn Nga- Phòng Tư pháp