văn bản mới ban hành

Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017
Ngày đăng 03/11/2017 | 10:20

Thông tin, tuyên truyền trực tiếp qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở được ghi nhận là một trong những loại hình thông tin cơ sở gần gũi, hiệu quả nhất, có khả năng tương tác thực tế cao.

          Hưởng ứng phát động của Sở Thông tin và Truyền thông về Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên Cải cách hành chính, nhận thức được vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, thông tin trực tiếp đến cộng đồng, quận Hai Bà Trưng đã thành lập ban chỉ đạo tham gia Hội thi gồm cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa & Thông tin, phòng Nội vụ quận. Đội thi gồm 03 thành viên là chuyên viên Phòng Nội vụ, công chức văn hóa phường Phạm Đình Hổ, Đống Mác cùng các cổ động viên là chuyên viên, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban và UBND các phường trên địa bàn Quận.

            Hội thi phát động từ tháng 6/2017 và nhận được sự hưởng ứng, tham gia của 29 đội đến từ các quận, huyện, thị xã. Ngày 29/10/2017, hội thi diễn ra với sự tham gia đầy quyết tâm của các đội thi tại Hội trường tầng 5 Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội.

            Nội dung câu hỏi cuộc thi chủ yếu tập trung vào 4 nhóm: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cải cách hành chính; Triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố; Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; Gương Người tốt - Việc tốt, sáng kiến trong thực hiện Cải cách hành chính.

             Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải 01 Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 24 giải Khuyến khích. Đội thi quận Hai Bà Trưng dự thi đầy xuất sắc và vinh dự đạt giải Ba.

             “Hội thi không chỉ là lần tập dượt kiến thức về Cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, mà còn là cơ hội để các đội thi thể hiện những kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, cũng như đóng góp cho sáng kiến Cải cách hành chính của thành phố” đúng như lời phát biểu khai mạc Hội thi của đồng chí Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Nguyễn Hùng Sơn - Chuyên viên Phòng Văn hóa & Thông tin